Zyra e Kryeministrit

KONKURS për Drejtorë të Bordit të Ndërmarrjes Publike Qendrore për: Hekurudhat e Kosovës –Infra Kos, Sh. A

9 Nëntor, 2022

1.Final-shqip-Konkursi-Infrakos-NP

Last modified: 9 Nëntor, 2022

Comments are closed.

×