Zyra e Kryeministrit

KONKURS për Drejtorë të Bordit të Ndërmarrjes Publike Qendrore: 1.Kompania për Menaxhimin e Deponive, Sh.A.

22 Janar, 2024

1.-Shqi.-Konkursi-per-KMDK

Last modified: 22 Janar, 2024

Comments are closed.

×