Zyra e Kryeministrit

Koncept Dokument për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të Komunës

21 Mars, 2023

Koncept-dokumenti-per-dhenien-ne-shfrytezim-dhe-kembim-te-prones-se-palu…

Last modified: 21 Mars, 2023

Comments are closed.

×