Zyra e Kryeministrit

Deklaratë me rastin e 33-vjetorit të themelimit të Lëvizjes SDA në Sanxhak

29 Korrik, 2023

 

Prishtinë, 29 korrik 2023

Sot e 33 vjet më parë boshnjakët dhe shqiptarët po ndodheshin përballë një fati të ngjashëm të nxitura nga orekset e një Serbie të Madhe me flamurtar Millosheviqin dhe Akademinë Serbe.

Në territorin e Sanxhakut, ku edhe sot kujtesa kolektive për fatin e ngjashëm të shqiptarëve dhe boshnjakëve ndjehet dhe ruhet, kërkohej guxim e vendosmëri për ndërmarrjet politike. SDA e atëbotshme do t’i dilte zot kësaj pune, si në Bosnje, si jashtë saj. Do të ishte SDA lëvizja që vendosi celulat e shtetit të sotëm boshnjak, kristalizimit të identitetit kombëtar si dhe pluralizmit politik brenda dhe jashtë Bosnjës.

Serbia edhe sot mohon gjenocidet e kryera, dhe nuk do t’ia dijë as për S-në e Sanxhakut. Në mënyrë sistematike çon në moszhvillim rajonet e banuara me pjesëtarë pakicash si Lugina e Preshevës e Sanxhaku, ndërsa flet se tjerët po punojnë në dëbimin e serbëve. Nuk zgjeron të drejtat e tyre, por drejton gishtin kah ne për diskriminim. Në fjalë tjera: në një trajektore prej 33 vjetësh kemi përballë një Serbi që nuk ndryshon.

Urime 33- vjetori i themelimit të Lëvizjes SDA në Sanxhak.

 

******************************************

Prije 33 godine, kao i dan danas, bošnjaci i albanci se suočavaju sa sličnom sudbinom, podstaknutom apetitima Velike Srbije na čelu sa Miloševićem i Srpskom Akademijom.

Na teritoriji Sandžaka gdje se i danas osjeća i čuva kolektivno sjećanje na sličnu sudbinu albanaca i bošnjaka, bila je potrebna hrabrost i odlučnost za političke poduhvate. Tadašnja SDA je preuzela inicjativu za taj posao, kako u Bosni tako i van iste. SDA je bio pokret koji je uspostavio ćelije današnje bosanske države, kristalizaciju nacionalnog identiteta, kao i politički pluralizam unutar i izvan Bosne.

Srbija i danas negira počinjen genocid, a ne želi znati ni znati ni za S od Sandžaka. Sistematski dozvoljava i radi na zaustavljanju razvoja regiona u kojima žive pripadnici manjina, kao što su Preševska dolina i Sandžak, dok navodi da drugi rade na proterivanju srba. Ne da im ne širi obim prava, već upire prstom u nas kao diskriminatore. Drugim riječima: u putanji od 33 godine, suočavamo se sa istom Srbijom, Srbijom koja se ne mijenja.

Čestitam 33. godišnjicu osnivanja Pokreta SDA u Sandžaku.

 

Last modified: 29 Korrik, 2023

Comments are closed.

×