Zyra e Kryeministrit

Aneksi 1- Plani i veprimit 2022-2024 për implementimin e Strategjisë së MFP-së 2022-2026

13 Mars, 2023

Plani-i-Veprimit-shqip

Last modified: 13 Mars, 2023

Comments are closed.

×