Zyra e Kryeministrit

Premijer Thaçi: Kosovo je uspelo da stavi pod kontrolom njene granice i kao garancija za to je čitava medjunarodna zajednica

5 avgusta, 2011

Priština, 5 avgusta  2011

Danas je održana 31 sednica Vlade Republike Kosova na kojoj je Premijer Hashim Thaçi upoznao kabinet Vlade  sa aktuelnom situacijom na severu Mitrovice.

U nastvku dajemo u celini izlaganje Premijera  Thaçi na današnjoj sednici Vlade Republike Kosova

Dozvolite mi da otvorim 31 sednicu Vlade Republike Kosova, da se obartim Vma i svim gradjanima Republike Kosova

Nakon odluke  o recipročnim merama koju smo doneli ranije, a zatim i odluke o stavljanju pod kontrolom graničnih prelaza  1 i 31 i novostvorenog stanja na severu Kosova i naši , mogu reli svestranih angažovanja, nakon stvaranja novih okolnosti i otvaranja novg poglavlja za Kosovo, ali i nove realnosti, potojućujući uvek Ustav i zakone Republike Kosova, uz stalno poštovanje i sardnju sa medjunarodnom zajednicom, mi smo prestvljali i naše vrlo jasne stavove o potpunom poštovanju recipročnih mera i mera o kontroli granice.

Zakazao sam  ovu sednicu nakon angažovanja koje smo imali i u toku čitavog današnjeg dana i sinoć da informišem vas a i gradjane Republike Kosova, da je Vlada  Republike Kosova postigla saglanost  za očuvanje novostvorenog stanja na graničnim prelazima  1 i 31,  što je rezultat uspešnih odluka Vlade Republike Kosova. Ova saglasnost je postignuta sa KFOR-om , dakle , sa  NATO-om

Želim da istaknen da sve odluke Vlade Republike Kosova ostaju na snazi i iste će se sprovoditi do kraja .

Recipročne mere ispoštovače se do kraja i nastaviće se striktna kontrola granice na celom  prostoru. To podrazumeva da će se mere sprovesti striktno i krijumačenje je konačno zaustavljeno sto posto, suzbiće sve ostale  negativne pojave  na vrlo rigorozan način od strane  NATO –a , Kosovske policije i  EULEX-a. Dakle, Kosovo je konačno uspelo da stavi pod kontrolom njene granice a kao  garancija za to je cela medjunarodn zajednica, koja je snažno posvečena teritorijalnom integritetu Republike Kosva , i iznad svega- uspostavljanju reda i zakona na celoj teritoriji Republike K.

Ovom prilikom želim da se mnogo zahvalim mejunrodnim partnerima zbog zalaganja za prevazilažnje aktuelne situacije na mirana način, uz razumevanje i odmerenost

U tom smislu, dozvolite mi da na ovom sastanku sa vama, zahvalim, pred gradjanima Kosova, komandanta KFOR-a,  g. Byhler, koji je uspeo da stvori takve  okonosti na terenu koje omogučavaju sprovodjnje odluka Vlade Republike Kosova o merama recipriciteta na graničnim prelazima 1 i 31 i šta više, sada omogučavaju uklanjanje barrikada postaljenih od kriminalnih struktura i obezbedjenje slobodnog kretanja na severu zemlje .

Prema tome, uz puna usta i uz najvišu državnu odgovornost , kažem da je ovo jadan od največih uspeha od dana proglašenja nezvisnosti Republike Kosova.

Dozvolite mi da se za ovoj uspeh javno zahvalim svim gradjanima Republike Kosova, na strpljenju, razumevanju, odmerenosti i poverenju koju su pokazali prema institucijama Republike Kosova i striktnom poštovanju prema našim odluka , ali i na razumevanju koju su pokazali prema našim porukama, na poverenju  i vrlo visoko  gradajanskoj   kulturi, kulturi razumevanja gradjanske, politike i medjuteničke  tolerancije  .

Pokazana zrelost od strane gradjan bili je odlučujuča za postizanje zajedničkog uspeha.   Zrelost gradjana Republike Kosova ojačala je naše odluke i na terenu. Ali i udnosu na medjunarodnu zajednicu.

Takodje želim da se zahvalim celom politiko spektru koji je podržao odluke Vlade Republike Kosova, naše napore za red i zakon  na severu i zajednički pokazali svetu da za teritorijalni integritet, suverenitet i za našu evropsku budučnost mi s mo jedinstveni i govorimo jednim   glasom. Volja gradjana Republike Kosova i puno popštovanje Ustava i zakona Kosova.

Naravno da uspeh koji smo postigli za ovih deset dana uspostavljanjem reda na granici, kontrole na granici, zaustavljanjem kriminala i krijumačarnje na granci, ne znači da je sve završeno. Mi trebamo   još mnogo toga da uradimo, ali smo rešeni da se krečemo samo  napred. I navodim  da ćemo nastaviti sa funkcionalizacijom sudova, rasturanjem kriminalnih struktura i borbom protiv ostalih negativnih pojava na tom delu teritorije Republike Kosova.

Dakle za kriminalne strukture neče biti amnistije, biće sučeljavanja sa zakon i pravdom. Medjtim realnost koja je stvorena nakon 25 jula predstavlja nov početak za Kosovo, regjion i za angažovanja medjunardone zejednice na Kosovu. To je vrlo zdrava osnova, na kojoj ćemo nastaviti  da konsolidujemo dražvnost i suverenitet na celoj teritoriji Republike Kosova.

Ovaj će uspeh ubrzavati i još više razjasniti evropske intergracije za Republiku Kosovo .

Dozvolite mi da izrazim moje i divljenje Vlade Republike Kosova prema Kosovskoj policiji zbog pokazane  profesionalnossti, posvečenosti požrtvovanosti .

Kolege  Envera su njihovom odanošću, samopregoru i profesionalnošču otvorili novu stranicu poštovajući striktno  odluke Vlade Republike Kosova za ustavnost.

Zajednički smo izgradili novu realnost koju treba da konsolidujemo i ojačamo za šta puno verujem da ćemo nastaviti mi kao Vlada, ostale odgovarajuče institucije nastavlajući  našu tesnu saradnju sa medjunarodnim.

Dakle, ovo zajedničko razumevanje predvidja deblokiranje svih puteve koji vode ka graničnim prelazima 1 i 31 , uklanjanje svih barrikada, Potom održavanje sadašnjeg stanja na graničnim prelazima 1 i 31. Na graničnom prelazi ostavljen je    američki KFOR koji će stvoriti uslova za održavanje i uslove  rada Kosovske policije, EULEX-a i Kosovskih carinarnika

Na graničnom prelazu 31  se nalaze trupe  NATO-Policija Kosova i carinarnici Kosova.

Takodje tačka 3  predvidja naša jasan stav   i predlog da KFor bude odgovoran za bezbednosne  aspekte  na graničnim prelazima 1 i 31  na osnovu autoriteta i NATO-a u Republici Kosovo. Dakle ova dva granična prelaza ostaju u načelu  zatvorena zbig bezbednosnih razlog i smtarju s ekao ograničene vojne zone na prostori koji če biti utvrdjen na osnovu aktulenih okolnosti, ali i ubuduće .

Sa druge strabe   tačka  5, na osnovu  naših angažovanja i predlaganja, pomoć, istakli smo da na Koosvu nije bilo niti postoji humanitarja kriza .

Naše odluku za reciprocitet i stavljanje pod kontrolom graničnih prelaza 1 i 3j nsu bile uperene protiv srpske zajednice na sevreu, nego samo smo poštovali ustavnost i zakonitost u našoj državi.

Želim da se zahvalim čitavoj   srpskoj zajednici koja je pre svega  na ostalom prostoru Kosova pokazal puno poverenje prema našim institucijama. Sa druge strane nije bilo nijednog  medjuetničkog incidenta i osećala se jako bezbedno kao i svi drugi gradjani.

Kosovo je domovina svih njenih gradjana i mi ćemo biti uz sve zejednice, uz svakog gradjanina Republike Kosova, radeči služeči u njihovj dobrobit, dobrobiti njihovg život, njihovh porodica i narovno za poboljšanje socijalnog blagostanja  .

Prema tome , Vlada će nastviti sa snažnim ulaganjima na celom prostoru teritorije Republike Kosova. Dakle ulazak humanitarne pomoći na Kosovo, preko gorenavedinih graničnih prelaza , dozvoliće se  samo nakon što neka nezavisna  medjunarodna organizacija utvrdi da zaista postoji za to potreba. Aktuelno na postoji  takva potreba, jer su same  nezavisne  medjunarodne organizacije  koje procenjuju situaciju. Ali mi ćemo tesno saradjivati i bićemo uz same gradjane an svakom kutku teritorije Republike Kosova .

Sledač tačka  sadrži striktne  mere granične kontrole, i naravno zaustavljanja krijumčarenja  i kretanja naoružanjem   Dakle , svako lice  koje prolazi  preko graničnih prelaza   1 i  31  biće kontrolisano na oružje

I nastavljamo sa tačkom  8, vako oice biće kontrolisano na identifikacioni dokument , nijedna soba neće moći da prelazi granicu bez identifikacionog dokumenta

Takodje, po prvi put nakon 12 godina voz koji  saobrača na relaciji  Mitrovica- Beograd i obratno biče kontrolisan od Kosovske policije, uz pomoć   EULEX-a i pojačanje  od KFOR-a

Takodje, i što se tiče nekog sporednog prostora ili puta, KFOR će preduzeti akcije kontrole i uklanjanja  prepreka na neovlaščenim  mestima u cilju održavanja i obezbedjenja bezbednog ambijenta.

Takodje  i što se tiče potreba pravoslavne crkve one će se dozvoliti da prodju kao i svugde druge.

Poštovani članovi kabineta Vlade, ponovo ističem, da je ovo največi uspeh koji smo postigli nakon proglašenja nezavisnosti Republike Kosova u okviru naši zalaganja za poštovanje Ustava i zakona Republike Kosova i konsolodacije i jačanja naše države, ali i ubrzavanja i pjašnjavanja evrospke perspektive Republike Kosova, jer samo država sa priznatim granicama i sa potpunom zakonitošću na svakom kutku svoj teritorije biće bliža evrospkim integracijama.

Ne želeći da vads više opterečujem   ovim aspektima i detaljima, zahvaljio bi vam se na posvečenosti koju je pokazao svako od vas, ali na preuzmanju novih odgovornosti koje vama pripadaju prema ustavom  i zakonom

Sada dozvolite mi da pozivam zamenicu Premijera , gosodju  Mimoza Kusari-Lila, da  da   punu informaciju što se tiče potpunog sprovodjenja odluke o recipročnim merama izmedju države Kosoov i Srbije.

Zamenica Premijera  Mimoza Kusari-Lila: Mislim da imamo jedan dan, odnosno vrlo uspešno  završenu nedelju. Odluke VRK još jedno su dobile punu  potvrdu  i legitimnost  od strane medjunarodnih prijatelej i partnera Kosova, u odnosu na punu kontrolu.

Sada imamo još jednu veliku garanciju za kontrolu graničnih prelaza 1 i 31. Ovi granični prelazi ostaju zatvoreni  za komercijalne robe.  Takodje i punu potvrdu reciprociteta i potpunog zaustavljanja krijumčarenja.

Postepeno se uvodi kontrola i ustvari u stanju smo da vodimo tačnu  statistiku o potrošnji  imkvalitetu proizvoda koji ulaze u Kosovo. Do sada, rezultai reciprocitet su samo pozitivni za ekonomiju.

Last modified: 2 децембра, 2022

Comments are closed.

×