Zyra e Kryeministrit

Vendimet e Mbledhjes së Qeverisë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 161-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-161-te-te-Qeverise-(1)...

25 Shtator, 2023

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 160-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-160-te-te-Qeverise-(1)...

15 Shtator, 2023

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 159-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-159-te-te-Qeverise...

13 Shtator, 2023

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 158-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-158-te-te-Qeverise-(1)...

5 Shtator, 2023

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet mbledhjes së 153 të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-153-te-Qeverise...

26 Korrik, 2023

Lexo më shumë

×