Zyra e Kryeministrit

Vendimet e Mbledhjes së Qeverisë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 109-të të Qeverisë

Vendimet-e-Mbledhjes-se-109-te-te-Qeverise-se-Republikes-se-Kosoves(1)...

23 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 108-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-108-te-Qeverise-(1)...

18 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 107-të të Qeverisë

Vendim-i-Mbledhjes-se-107-te-te-Qeverise-se-Republikes-se-Kosoves-(1)...

14 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 106-të të Qeverisë

Vendimet-e-Mbledhjes-se-106-te-te-Qeverise-(1)…...

9 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e Mbledhjes së 103-të të Qeverisë

Vendimet-e-Mbledhjes-se-103-te-te-Qeverise-se-Republikes-se-Kosoves...

28 Tetor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 102-të të Qeverisë

Vendimet-e-Mbledhjes-se-102-te-te-Qeverise-se-Republikes-se-Kosoves...

26 Tetor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 101-të të Qeverisë

Vendimet-e-Mbledhjes-se-101-te-te-Qeverise-se-Republikes-se-Kosoves-(1)...

20 Tetor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 100-të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-100-te-Qeverise-(1)...

12 Tetor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 99-të të Qeverisë

Vendimet-e-Mbledhjes-se-99-te-te-Qeverise-se-Republikes-se-Kosoves-(1)....

30 Shtator, 2022

Lexo më shumë

×