Zyra e Kryeministrit

Vendimet e Mbledhjes së Qeverisë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendim i mbledhjes së 133-të i Qeverisë

Vendim-i-mbledhjes-se-133-te-i-Qeverise-(1)...

9 Mars, 2023

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendim i mbledhjes së 126-të i Qeverisë

Vendim-i-mbledhjes-se-126-te-Qeverise-se-Republikes-se-Kosoves...

6 Shkurt, 2023

Lexo më shumë

×