13.07.2020

Vlada odobrava odluke o novim merama za suzbijanje i sprečavanje COVID-19

Priština, 13. jul 2020

 

Vlada Republike Kosovo je, na zahtev premijera Avdullaha Hotija i u skladu sa Poslovnikom Vlade, održala dopisni (elektronski sastanak), 13. sastanak, na kome je razmotrila i odobrila odluke o merama koje treba preduzeti u cilju borbe i sprečavanja pandemije COVID-19.

Prva odluka usvojena na današnjem sastanku o preduzimanju mera za sprečavanje širenja i kontrole infekcije COVID-19 je obaveza svih stanovnika Republike Kosovo da nose maske za lice u svim aktivnostima van kuće / njihovih stanova, kao i održavanje fizičke udaljenosti od 2m u zajedničkim prostorijama izvan njihovih kuća / stanova. Odluka takođe obavezuje sve javne i privatne institucije da nose sredstva za dezinfekciju ruku i maske za lice na pristupnim mestima, na ulazu objekta, koja mogu koristiti radnici institucija i posetioci.

Usvojena je odluka o preduzimanju mera za kretanje fizičkih lica izvan njihovih domova/stanova u opštinama: Južna Mitrovica, Gnjilane, Kosovo Polje i Šterpce. Zabrana počinje da se primenjuje od 13. jula 2020., počevši od 21:00 do 05:00, zabranjeno je svako kretanje fizičkih osoba izvan njihovih domova / stanova u opštinama Južna Mitrovica, Gnjilane, Kosovo Polje i Šterpce. Izuzeci od ove odluke su hitni zdravstveni slučajevi, potreba za zbrinjavanjem bolesnih i osoba sa posebnim potrebama, traženje pomoći od relevantnih institucija u slučajevima porodičnog nasilja, smrt člana porodice i briga o kućnim ljubimcima, ali ne dalje od 500 metara od apartmana/kuće.

Odlukom koju je danas usvojila Vlada Republike Kosovo, ministar zdravlja je ovlašćen da dopuni Administrativno uputstvo o uslovima rada u pogledu prostora, stručnog osoblja i medicinske opreme privatnih ustanova i kompletiranje Administrativnog uputstva o opštim i i posebnim bolničkim uslovima. prevazilazeći sve procedure utvrđene Poslovnikom o radu Vlade Republike Kosovo i Uredbom o Vladinoj pravnoj službi. Izmena i dopuna ovog podzakonskog akta uključuje samo definiciju specifičnih uslova / kriterijuma za obavljanje molekularnih i seroloških ispitivanja za Covid -19.

U funkciji mera za prevenciju i borbu protiv infekcije COVID-19, Vlada je odobrila odluku kojom se obavezuju svi građani Republike Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koji uđu na teritoriju Republike Kosovo, moraju da dokažu da ne pate od COVID-19, putem sertifikacije koja dokazuje negativni RT-PCR test na Sars COV-2, ne stariji od 72 sata od vremena kada se pojave na granici Republike Kosovo.

Izuzetno od ove odluke, svi građani ovih zemalja, prilikom ulaska kroz Međunarodni aerodrom „Adem Jashari“ ne moraju da predoče sertifikat za RT-PCR test, već će potpisati izjavu u kojoj se navodi da će u roku od tri sata napustiti teritoriju Republike Kosovo. I građani ovih zemalja koji koriste međunarodni aerodrom „Adem Jashari“ za putovanje u treće zemlje, ne moraju da predoče sertifikat za RT-PCR test.

Prevoznici koji dolaze iz ovih zemalja u Republiku Kosovo ne moraju da predoče sertifikat za RT-PCR test, ali moraju da se pridržavaju međunarodnih transportnih protokola. Čak i organizovani prevoz autobusima ili redovnim međunarodnim linijama u tranzitu iz ovih zemalja ne treba da predoče potvrdu za RT-PCR test, ali potpisuju izjavu koja ih obavezuje da napuštaju teritoriju Republike Kosovo u roku od 5 sati. Oslobođeni obaveze polaganja RT-PCR testa su i strani diplomati iz pomenutih zemalja koji su akreditovani u RKS, kao i njihove porodice. Svi građani Crne Gore, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine, koji takođe imaju državljanstvo Republike Kosovo, ako imaju prebivalište na Kosovu, takođe su izuzeti od predstavljanja RT-PCR testa.

Predočenje potvrde o negativnom RT-PCR testu po ulasku u Republiku Kosovo, potrebno je da urade najkasnije u roku od 72 sata državljani Crne Gore, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine koji su regulisali dozvolu privremenog ili stalnog boravka u Republici Kosovo i oni koji su postavili rokove za lečenje u zdravstvenim ustanovama RKS i nosioci ličnih dokumenata koje je izdala Republika Kosovo, ali sa prebivalištem u nekoj od država navedenih u ovoj odluci

U nastavku drugih mera za suzbijanje i sprečavanje COVID-19, Vlada je obustavila aktivnost javnih i privatnih vrtića; rekreativne, kulturne i sportske aktivnosti zatvorene su na celoj teritoriji Republike Kosovo. Svi tržni centri na teritoriji Republike Kosovo dužni su da obavljaju komercijalnu aktivnost od 05:00 ujutro do 21:00, striktno sprovodeći uslove prema Priručniku za zaštitu od COVID-19, a pre svega obavezno nošenjje maske i stvaranje uslova za fizičku distancu potrošača.

Odluka koju je usvojila Vlada Kosova obustavlja rad javnih tržišta vozila i životinja na celoj teritoriji Republike Kosovo, obustavlja verske ceremonije; kao i zabranjuje okupljanje više od 5 ljudi na javnim trgovima, parkovima i slično.

Svi operateri opštinskih, finansijskih, elektronskih i poštanskih usluga obavezni su da pružaju usluge sa minimalnim rasporedom i osobljem, dok građani stariji od 65 godina i oni koji imaju hronične bolesti (dijabetes, hipertenzija i bolesti srca, hronične bolesti pluća, bolesnici sa bubrežnom bolešću, bolesnici sa potisnutim imunitetom, onkološki pacijenti itd.) mogu izaći na javno mesto samo u ranim jutarnjim časovima od 05:00 do 10:00 i uveče od 18:00 : 00 do 21:00.