22.06.2022

Premijer Kurti razgovarao je sa predstavnicima romske zajednice

 

 

Priština, 22. jun 2022. godine

Premijer Republike Kosovo Albin Kurti razgovarao je danas sa predstavnicima romske zajednice. Na otvaranju okruglog stola kojeg je organizovala Kancelarija za pitanja zajednica pri Kancelariji premijera, on se zahvalio na doprinosu, zalaganju i ulozi u izgradnji naše zemlje.

Veoma se nadam da ćemo sa svima vama u budućnosti imati još bolju saradnju u pravcu ostvarivanja zajedničkih ciljeva za više ravnopravnosti i boljeg života, rekao je premijer.

Navodeći pozitivne pomake za zajednicu, premijer je izdvojio odluku Vlade o formiranju među-institucionalnog tima za zapošljavanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, inicijativu Ministarstva administracije lokalne samouprave zajedno sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija o dodeljivanju 100 stipendija za studente romske, aškalijske i egipćanske zajednice za studije na Pedagoškom fakultetu kao i o dodeli 500 dodatnih stipendija Ministarstva obrazovanja za studente romske, aškalijske i egipćanske zajednice u ostalim smerovima studija.

Premijer je govorio i o programu za 100 pripravnika, sa prioritetom na zajednice, koji su sada angažovani po ministarstvima i opštinama. On je rekao da će kasnije tokom godine imati još jednu konferenciju na kojoj će moći da podele svoja iskustva kako bi ohrabrili i ostale iz zajednica da doprinesu u institucijama svojim sposobnostima, znanjem i iskustvom.

Tokom letnjih meseci Kancelarija za pitanja zajednica će objaviti sledeći poziv za grantove za obučavanje i zapošljavanje zajednica, jer je to prioritet i za našu Vladu i za zajednice, rekao je premijer Kurti. Kancelarija za pitanja zajednica ima 1,5 miliona evra za dodelu grantova za zajednice ove godine, a romske nevladine organizacije i mediji prijavili su se za finansiranje u poslednjem pozivu Kancelarije.

Dostignuće koje je vredno pomenuti je „Digitalna platforma za zaštitu od diskriminacije za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana“ pokrenuta od Kancelarije za dobro upravljanje pri Kancelariji premijera.

Pozivam vas da ohrabrite i ostale pripadnike zajednice da ga koriste, kako bi institucije imale jasniju sliku o tome gde se dešavaju kršenja. Ne možemo poštovati zakon za građanina jedne zajednice a da ne poštujemo za drugog građanina druge zajednice. Jer ravnopravnost građana je zagarantovana u Republici, rekao je premijer.

Rečeno je da su sve ove, ali i mnoge druge mere, obuhvaćene u „Strategiju za zajednice Roma i Aškalija“, pripremljena od Kancelarije za dobro upravljanje, nakon konsultacija sa zajednicama.

Zajedničkom okruglom stolu prisustvovali su i zamenik ministra kulture, omladine i sporta g-din Sejnur Veshall, poslanik u Skupštini Republike Kosovo g-din Erxhan Galushi, savetnica premijera za pitanja Roma, Aškalija i Egipćana gđa Nurije Shala, savetnica premijera za pitanja zajednica gđa Elizabet Gowning, politički predstavnici, predstavnici institucija i civilnog društva.

Ceo govor premijera Kurti:

Poštovani poslaniče u Skupštini Republike Kosovo, g. Erxhan Galushi,
Poštovani zameniče ministra kulture, omladine i sporta, g-dine Sejnur Veshall,
Poštovani predstavnici političkog i civilnog društva,
Dame i gospodo,
Poštovani prisutni,

Sa nekima od vas koji ste i danas ovde imao sam zadovoljstvo da se sretnem povodom Međunarodnog dana Roma, gde sam i ja bio pozvan od romske zajednice u Prizrenu u Kulturnom centru „Durmiš Aslano“ i u radio stanicu „Romani Avazo“. Tamo smo zajedno slavili u prisustvu učenika koji uče na romskom jeziku i uz veoma lepe poezije. Tada sam vam obećao da ćemo nakon proslave iskoristiti priliku da se ponovo sretnemo sa širom grupom i razgovaramo o izazovima i mogućnostima koje vi vidite za zajednicu. Veoma mi je drago što sada imamo ovu priliku.

U međuvremenu, videli smo pozitivne pomake za zajednicu. Ovog meseca na sednici Vlade usvojili smo odluku o formiranju među-institucionalnog tima za zapošljavanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Ovaj tim je sačinjen od Kancelarije premijera, kabineta, ministarstva i civilnog društva. Oni će biti odgovorni za promovisanje zapošljavanja zajednice, a između ostalog, po prvi put ćemo prikupljati i objavljivati podatke o zapošljavanju za svaku zajednicu. Imajući ove podatke, možemo preduzeti potrebne mere za ostvarivanje kvote za zapošljavanje u institucijama, kako je to predviđeno zakonom.

Zainteresovani smo za podstaknemo zapošljavanja romske zajednice i radimo u tom pravcu. Ministarstvo administracije lokalne samouprave zajedno sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija pokrenule su je inicijativu za dodelu 100 stipendija za studente romske, aškalijske i egipćanske zajednice za studije na Pedagoškom fakultetu, kako bismo ubuduće imali nastavnike i nastavnice romske zajednice u našim odeljenjima širom Kosova. Prema tome, njihov doprinos treba da se proširi ne samo romskoj deci, nego svakom detetu iz zajednica na Kosovu. Takođe, Ministarstvo obrazovanja dodelilo je 500 dodatnih stipendija za studente iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u drugim smerovima studija. Prema tome, 100 stipendije su za Pedagoški fakultet a 500 za ostale smerove.

Zahvaljujemo se na doprinosu građana romske zajednice, na brojnim položajima unutar ministarstva i opština. Zadovoljstvo je što su neki od njih i danas sa nama, a mi nameravamo da ovaj broj povećamo. Prema tome, ove godine imamo program za 100 pripravnika, sa prioritetom na zajednice koji su sada angažovani po ministarstvima i opštinama. Kasnije tokom godine imaćemo konferenciju na kojoj će moći da podele njihova iskustva kako bi ohrabrili i ostale iz zajednica, da doprinesu u institucijama svojim sposobnostima, znanjem i iskustvom. Svakako je dobro iskustvo za institucije da shvate koliko različitost doprinosi produktivnosti posla.

Tokom letnjih meseci, Kancelarija za pitanja zajednica će objaviti poziv za grantove za obučavanje i zapošljavanje u zajednici, jer je to prioritet i za našu Vladu i za zajednice. Kancelarija za pitanja zajednica ima 1,5 miliona evra za dodelu grantova zajednicama ove godine, a znam da su romske nevladine organizacije i mediji su se prijavili za finansiranje na poslednjem pozivu Kancelarije a trenutno je u toku razmatranje ovih prijava. Takođe smo uložili napore da uspostavimo transparentan i pravičan sistem za dodelu sredstava zajednicama. Stoga, želim i nadam se da ćemo imati mnogo pravih inicijativa koje su usmerene na romsku zajednicu a posebno za promociju i zaštitu njihovih prava.

Opštinske kancelarije za zajednice i povratak širom opština Kosova su neophodna karika u pružanju usluga građanima na lokalnom nivou. Tokom sastanka koji sam imao u martu sa službenicima ovih kancelarija, razgovarali smo o zabrinutostima koje imaju a pronašli smo i druge oblike saradnje sa ishodom zajedničkog rada. Jedan od njih je i konferencija za razmenu dobre prakse između opštinskih kancelarija koju je prošle nedelje organizovala Kancelarija za pitanja zajednica. Nadamo se da će ovakvi razgovori i diskusije dati nove ideje za bolje usluge građanima.

Veoma vredno dostignuće koje treba pomenuti je i „Digitalna platforma za zaštitu od diskriminacije za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana“ koju je pokrenuta od Kancelarije za dobro upravljanje u Kancelariju premijera. Sada je omogućeno da se koristi i ova digitalna platforma pored opštinskih kancelarija što je još jedan način na koji možemo razumeti potrebe konkretnih slučajeva u kojima se identifikuju kršenja prava zajednica. Čini se da se znatan deo diskriminacije i iskorišćavanja ponavlja upravo zato što se ne čuje, jer se događa u tišini, događa se u mraku. A mi se kroz ovu digitalnu platformu borimo protiv toga kroz izdavaštvo, jer verujemo da generalno, ljudi su dobri. Ljudi ne žele da vide diskriminaciju, iskorišćavanje i ugnjetavanje. Ali, ne znaju. A kada to čuju, sigurno se suprotstavljaju i bore se protiv toga. Pozivam vas da ohrabrite i ostale pripadnike zajednice da ga koriste, kako bi institucije imale jasniju sliku o tome gde se kršenja dešavaju. Ne možemo imati poštovanje zakona za građanina jedne zajednice i nepoštovanje drugog građanina druge zajednice. Jer u republici je zagarantovana ravnopravnost građana. Ovi podaci, dakle, za naše institucije služe kao ogledalo kroz ovu digitalnu platformu, kako bi se olakšao način da se daju rešenja za postavljena pitanja.

Sve ove, a i mnoge druge mere, obuhvaćene su u „Strategiju za zajednice Roma i Aškalija“, pripremljena od Kancelarije za dobro upravljanje, nakon konsultacija sa zajednicama. Strategija se nalazi u završnoj fazi internog procesa i planirano je da uskoro bude data na razmatranje i usvajanje na jednoj od sednica Vlade.

Moje učešće ovde danas je više da čujem od vas, prema tome neću više produžiti.

Dozvolite mi da vam se još jednom zahvalim na vašem doprinosu, zalaganju, vašoj ulozi u izgradnji naše zemlje. Veoma se nadam da ćemo sa svima vama u budućnosti imati još bolju saradnju u pravcu ostvarivanja zajedničkih ciljeva za više jednakosti i boljeg života.

Hvala vam.