11.10.2021

Održava se drugi sastanak Ministarskog saveta za evropske integracije

 

Priština, 11. oktobar 2021. godine

Održan je drugi sastanak Ministarskog saveta za evropske integracije o Akcionom planu za sprovođenje Agende za evropske reforme ERA II.

Na otvaranju sastanka, premijer Republike Kosovo, Albin Kurti govorio o značajnom radu koji treba da se uradi sprovođenjem druge faze prioriteta za integraciju u Evropsku uniju, dogovorenu zajedno sa Evropskom unijom.

„Budući da je Kosovo sada ušlo u drugu fazu sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ovi prioriteti su ključni za naš put ka punoj integraciji u Evropsku uniju. Njihovom primenom poboljšaćemo i funkcionisanje naših institucija, ojačati vladavinu prava i stvoriti više prostora i prilike za nova radna mesta i održivi ekonomski razvoj“, rekao je premijer i naglasio da su to i prioriteti programa vlade.

Tokom sastanka razgovarano je o konkretnim zadacima i mogućim izazovima tokom naredne dve godine sprovođenja Agende za evropske reforme.

Prisutni su bili i prvi zamenik premijera za evropske integracije, razvoj i dijalog Besnik Bislimi, treća zamenica premijera za pitanja manjina i ljudska prava Emilija Redžepi, ostali članovi kabineta vlade i predstavnici nezavisnih institucija i agencija.

Kancelarija prvog zamenika premijera za evropske integracije, razvoj i dijalog zajedno sa odgovarajućim odeljenjima za evropske integracije redovno će pratiti proces sprovođenja reformi i blisko će sarađivati sa ministarstvima, Skupštinom Kosova, savetima i nezavisnim agencijama radi ispunjavanja obaveza Agenda za evropske reforme.

Ceo govor premijera Kurti:

Poštovani zameniče premijera, g. Besnik Bislimi,
Poštovana zamenice premijera, Emilija Redžepi,
Poštovani ministri, zamenici ministara,
Poštovani predstavnici nezavisnih institucija,
Poštovani ostali učesnici,

Dozvolite mi da otvorim drugi sastanak Ministarskog saveta za evropske integracije, zahvalivši vam na učešću na ovom sastanku i važnom radu na sprovođenju druge faze prioriteta za integraciju u Evropsku uniju, dogovorenoj zajedno sa Evropskom unijom.

Ovi 15 prioriteti, u obliku akcionog plana za sprovođenje Agende evropskih reformi, su odobreni od vlade 11. avgusta, a od Skupštine 4. oktobra. Ovaj dokument predviđa ključne političke, ekonomske reforme kao i reforme vladavine prava za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Pošto Kosovo je sada ušlo u drugu fazu sprovođenja SSP-a, ovi prioriteti su ključni za naš put ka potpunoj integraciji u Evropsku uniju. Ali ne samo to. Njihovom primenom poboljšaćemo i funkcionisanje naših institucija, ojačati vladavinu prava i stvoriti više prostora i prilike za nova radna mesta i za održivi ekonomski razvoj. To su takođe i prioriteti našeg programa vlade.

Pošto na ovom sastanku ćemo razgovarati o sprovođenju reformi radi ispunjavanja ovih prioriteta u naredne dve godine i konkretnim zadacima svake institucije u tom pravcu, dozvolite mi da istaknem svoja očekivanja kao premijera i kao predsedavajućeg Ministarskog saveta za evropske integracije.

Prvo, iz direktnih komunikacija poslednjih meseci sa liderima Evropske unije i država članica- uključujući i kancelarku Merkel, predsednika Makrona i predsednika Evropske komisije Von der Leyen – potvrđena je njihova spremnost da podrže Kosovo, politički i finansijski (posebno kroz ekonomsku i Investicioni plan za Zapadni Balkan) u sprovođenju reformi integracije Evropske unije. Ovo je uprkos činjenici da većini država članica trenutno nedostaje konsenzus za ubrzanje procesa pristupanja novih država članica. Prema tome, očekujemo da će u što kraćem roku biti doneta odluka o ukidanju režima viza za našu zemlju, budući da je prošlo mnogo godina otkad smo ispunjavali kriterijume, a u julu se navršava 3. godina otkad je Evropska komisija po drugi put preporučila ukidanje režima viza za Kosovo.

Svakako, kašnjenja od strane Evropske unije ne bi trebalo da nas ljute, nego da povećaju našu posvećenost većem angažovanju. Moramo izvršiti zadatke koje smo sebi postavili kako bismo sproveli reforme koje zahteva ERA i ispunili političke prioritete mnogo brže i bolje nego ranije. Reforme sa opipljivim promenama neophodne su na prvom mestu kako bi Kosovo imalo stabilnu ekonomiju i postane demokratska zemlja gde vlada zakon i pravda, a samim tim i društvo koje će prirodno biti dočekano u porodici evropskih demokratskih zemalja.

Drugo, što se tiče nas kao vlada i kao zemlja, za razliku od prethodnih vlada, ohrabrujuća je činjenica da sada imamo političku stabilnost, sa stabilnom parlamentarnom većinom. To je kritični preduslov koji je nedostajao u prošlosti i uveliko će nam olakšati rad na sprovođenju ovih reformi, a samim tim i naš učinak kao zemlje u tom pravcu. Na ovu poslednju će doprineti činjenica da sada imamo i znatno više domaćeg vlasništva nad ovim reformama. To je tako, jer je neophodno svi mi kao institucije zaista ih integrišemo u naš konkretan i svakodnevni rad a ne da to vidimo kao nešto apstraktno i nametnuto spolja.

Prema tome, pozivam sve institucije da blagovremeno i propisno sprovedu sve radnje navedene u ovom važnom dokumentu. Ovi prioriteti će poslužiti kao vodič u direktnom radu kao premijera sa liderima Evropske unije i država članica. U isto vreme, ja ću stalno zahtevati odgovornost iz celog mog kabineta i iz svih nivoa vlasti koje upravljam, kako bih obezbedio blagovremeno i propisno sprovođenje ovih reformi. Takođe očekujemo od Skupštine, da institucije pravosudnog sistema i druge nezavisne institucije predano raditi na sprovođenju reformskih radnji koje ste preduzeli na sebe ovim dokumentom. Ja, kao premijer i vlada koju vodim, spremni smo da vas podržimo u tom pogledu.

Treće, dozvolite mi da istaknem nešto za šta se konkretno očekuje da ćemo zajedno kao državne institucije postignuti do sredine 2023. godine od 15 prioriteta Agende za evropske reforme.
U okviru prvog stuba, za dobro upravljanje i vladavinu prava, očekuje se da će Kosovo na prvom mestu pokazati znatno bolje rezultate nego do sada u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, poboljšavajući upravljanje u oblasti pravosuđa i unutrašnjih pitanja, a samim tim i poverenje javnosti u efikasno pravosuđe. Takođe, od nas se očekuje da završimo reformu javne uprave, koja je davno započeta, kako bismo uspostavili funkcionisanje javnih institucija na osnovu zdravih evropskih principa i standarda. Slično, od nas se očekuje da pokažemo znatno bolje rezultate nego do sada u zaštiti i poštovanju osnovnih prava, uključujući ravnopravnost polova i prava manjina. Poslednje u ovom stubu, ali ne manje važno, od nas se očekuje da radimo na postojećim nedostacima u izbornom sistemu.

U okviru drugog stuba, za konkurentnost, investicionu klimu i održivi razvoj, od Kosova se očekuje da kao hitan zadatak biti oporavak ekonomije nakon pandemije COVID-19, kako bi se vratila u normalu. Od nas se očekuje značajno poboljšanje poslovnog okruženja i drugih preduslova za rast postojećih preduzeća i privlačenje stranih investicija, čime bi se izgradila tržišna ekonomija veće konkurencije u regionu i šire. Jednako važno, moramo poboljšati i rad institucija za konkurenciju i državnu pomoć, jer bez slobodne i poštene konkurencije na tržištu nema održivog ekonomskog razvoja sa jednakim mogućnostima za sve.

Pošto i dalje živimo u prilično zagađenoj životnoj sredini, od nas se očekuje da značajno poboljšamo zaštitu životne sredine na osnovu dugoročne vizije za čitav region i kontinent, navedene u Zelenom sporazumu Evropske unije i Zelenoj agendi za Zapadni Balkan. S tim u vezi, a kako se i dalje suočavamo sa energetskom nesigurnošću, moramo značajno poboljšati energetsku efikasnost i povećati upotrebu obnovljivih izvora energije, što će nam i omogućiti raznolikost izvora energije. Takođe moramo reformisati javne nabavke i javne finansije koje su ključne za što efikasnije, transparentnije i odgovornije trošenje javnih sredstava.

U okviru trećeg stuba, za zapošljavanje, obrazovanje i zdravstvo, moramo raditi na društvenom oporavku nakon pandemije COVID-19, povećati zaposlenost ali i bezbednost i zdravlje na radu onih koji su zaposleni i poboljšati dobrobit građana. Pošto bez kvalitetnog obrazovanja ne može biti održivog zapošljavanja, moramo poboljšati upravljanje i kvalitet obrazovanja na svim nivoima. Poslednjeg u ovom stubu, moramo poboljšati naš zdravstveni sistem.

Pozivam vas na ovaj sastanak da otvoreno razgovaramo o konkretnim zadacima koji nas očekuju, ali i da razjasnimo izazove koji nas mogu čekati i kako ih treba rešavati, u naredne dve godine sprovođenja Agende za evropske reforme.

Hvala vam mnogo na pažnji.