18.03.2014

ODRŽAN JE SASTANAK GRUPE ZA IMPLEMENTACIJU IBM-A

Pod predsedavanjem zamenice premijera Edita Tahiri ,delegacija Republike Kosovo boravi u Briselu da bi prisustvovali redovnom sastanku za sprovođenje Sporazuma IBM-a i tehničkog protokola . Uz posredovanje Evropske unije ,tripartitna radna grupa je danas raspravljala o važnim aspektima primene sporazuma IBM-a.

Brisel, 18. mart 2014

Pod predsedavanjem zamenice premijera Edita Tahiri ,delegacija Republike Kosovo boravi u Briselu da bi prisustvovali redovnom sastanku za sprovođenje Sporazuma IBM-a i tehničkog protokola . Uz posredovanje Evropske unije ,tripartitna radna grupa je danas raspravljala o važnim aspektima primene sporazuma IBM-a.

Glavna tema sastanka je bila zaključak o aspektima koji se odnose na pitanje izgradnje stalnih objekata IBM-a u svih šest graničnih prelaza između dve države , Kosova i Srbije . Tom prilikom je postignut dogovor o konačnoj lokaciji tih objekata , kao i da  njihov dizajn bude u skladu sa najboljim praksama Evropske unije . Ovi stalni objekti IBM-a  će omogućiti napredniju granuičnu kontrolu  koje će doprineti daljem olakšanju kretanje ljudi i roba,  takođe će povećati bezbednost i međususedsku saradnju .

Evropska komisija je još jednom potvrdila svoje obečanje za finansiranje izgradnje ovih graničnih prelaza  IBM-a I takođe su rekli da će  uskoro dvema stranama biti dostavljen plan i rokovi tenderskih faza i izgradnje stalnih  graničnih prelaza između Kosova i Srbije .

Na ovom sastanku se govorilo i o sprovođenju sporazuma o međusobnoj pravnoj pomoći , gde je ustanovljeno da je i srpska strana  počela da odgovara na zahteve Kosova o ovom pitanju . Na ovom sastanku smo se dogovorili da srpska strana retroaktivno odgovori na sve zahteve Kosovske strane od postizanja ovog sporazuma , što  do sada nije uradila

Ostala pitanja o kojima se raspravljalo na ovom sastanku su obuhvatila aspekte unapređenja implementacije sporazuma IBM-a , i  obe strane su predstavile dostignuća i adresirali su izazove u tom pogledu sa posebnim osvrtom se razgovaralo o problemima  koji su se u  poslednje vreme pojavili sa fitosanitarnim sertifikatima, gde je srpska strana  postupila suprotno sporazumu i posle recipročnih mera kosovskih institucija , uz posredovanje EU , srpska strana je obećala da će u potpunosti sprovoditi  sporazum i prevazići će izazove u ovoj oblasti .

Kosovska delegacija je takođe pokrenula i druga pitanja koja se odnose na slobodno kretanje roba i ljudi, tražeći da se  u potpunosti poštuju briselski sporazumi.

U sastavu delegacije na čelu sa zamenicom premijera Edita Tahiri su bili i Dren Zeka – glavni politički savetnik zamenice premijera Tahiri , Fisnik Rexhepi – politički savetnik ministra unutrašnjih poslova , Shaban Guda – Pomoćnik direktora za pitanja granica u Kosovskoj policiji, Valdet Gjinovci -izvršni načelnik Agencije za veterinu i hranu , Murat Meha – izvršni načelnik Kosovske agencije za katastar i Bekim Mehmetaj – rukovodilac kancelarije  IUG u Carini Kosova.