22.06.2022

Obraćanje premijera Republike Kosovo Albina Kurtija na 84. sednici Vlade

 

Priština, 22. jun 2022

Poštovani članovi Vladinog kabineta,
Zameniče premijera Rexhepi, ministri i zamenici ministara,

Pozdravimo jedni druge na 84. sednici Vlade Republike Kosovo.

Poštovani građani Republike Kosovo

Posle više od 20 godina, u budžetu Republike Kosovo biće ušteđeno desetine miliona evra godišnje, uplaćenih ranije za pokrivanje energetskih troškova severa zemlje.

Četiri opštine na severu Kosova preći će na redovan redosled snabdevanja, fakturisanja i naplate za potrošnju električne energije, na osnovu regulatornog i pravnog sistema Republike Kosovo.

To će olakšati mapa puta dogovorena na jučerašnjem sastanku u Briselu. Evropska unija će pratiti sprovođenje ovog sporazuma. A sprovođenje ove mape puta će olakšati konačno rešavanje nasleđenog problema plaćanja električne energije u četiri opštine na severu zemlje.

Nasledili smo mnoge stvari koje nismo želeli. Dajemo sve od sebe sa onim što smo nasledili. Kao što smo i obećali, nakon 20 godina zaustavljamo nepravdu i finansijska krvoprolića u tom delu zemlje i završavamo problem u energetskom sektoru

Ovaj sektor je prioritet za Vladu Republike Kosovo, jer utiče na svaki aspekt života naših građana.

To je razlog zašto smo preuzeli važan zadatak razvoja Nacionalne energetske strategije, tako da naš energetski sektor krene u pravednu energetsku tranziciju – tranziciju koja će diverzifikovati miks energije, održati sigurnost snabdevanja, promovisati čistu energiju i regionalnu saradnju, prvenstveno sa Albanijom, ali i sa drugim zemljama.

Energetska strategija 2022-2031 se finalizira kroz demokratske, transparentne i sveobuhvatne procese.

Naša ministarka ekonomije, gđa Artane Rizvanolli, nastavlja sa javnim konsultacijama širom Kosova o nacrtu energetske strategije, kao i sa stalnim pregledima sa brojnim stručnjacima i ekspertima. Stoga se nadam da će što veći broj građana učestvovati u ovim raspravama, kako bismo imali strategiju koja najbolje služi svima, i energetski sektor koji jednako snabdeva i tretira sve građane.

Ravnopravan tretman svih građana naše Republike, u pogledu potrošnje i plaćanja električne energije, biće olakšan primenom juče dogovorene mape puta.

Vlada Republike Kosovo je posvećena transformaciji energetskog sektora obezbeđivanjem socijalne pravde.

Nastavićemo da radimo za energičnu budućnost Kosova koja je svetlija, održivija i u službi razvoja naše države.

Hvala vam i sada prelazimo na brojne tačke dnevnog reda koje su zakazane za danas.