Zyra e Kryeministrit

Centralna administrativna kancelarija (ADO)

1. Kancelarija Centralne Administracije je odgovorna za administrativnu oblast za celu Kancelariju Premijera.

2. Odgovornost za predlaganje politika u oblasti administracije i sprovođenje politika koje se odnose na administraciju Kancelarije premijera.

3. Centralna administrativna kancelarija ima sledeće dužnosti i odgovornosti:

3.1. Koordinira, rukovodi i pruža administrativne usluge svim jedinicama i telima u okviru KP;

3.2. Odgovoran je u pogledu pružanja administrativnih usluga u oblasti kadrova, odnosno rukovodi osobljem Kancelarije premijera u skladu sa Zakonom o državnoj službi i drugim važećim zakonima koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima;

3.3. Pruža zajedničke usluge svom osoblju KP;

3.4. Obezbeđuje održavanje opreme i pružanje usluga informacionih tehnologija i telekomunikacija;

3.5. Pruža usluge prevođenja i lekture;

3.6. Obezbeđuje rad transportne logistike, skladišta, kancelarijskog materijala, dokumentacije i OPM infrastrukture.

4. Obavlja i druge poslove i odgovornosti utvrđene važećim zakonodavstvom, kao i dužnosti koje definišu generalni sekretar KP i premijer;

5. Broj zaposlenih u Administrativnoj kancelariji je 20 (dvadeset) državnih službenika i to:
5.1. Direktor kancelarije;

5.2. šef Odseka za ljudske resurse;

5.3. Šef odeljenja za IT;

5.4. šef odseka za jezike;

5.5. viši službenik za kadrove;

5.6. Administrator baze;

5.7. Sistemski administrator;

5.8. Mrežni administartor;

5.9. Specijalista za IT podršku;

5.10. Dva (2) viša prevodioca za albanski/engleski;

5.11. viši službenik za prevođenje albanskog/srpskog jezika;

5.12. viši službenik za logistiku;

5.13. Šef transportne jedinice;

5.14. 4 (četiri) službenika za transport/vožnju;

5.15. Skladište / službenik za prijem;

5.16. Administrativni pomoćnik.

×