Agencija za ravnopravnost polova (ARP)

1. Agencija za ravnopravnost polova je izvršna agencija koja deluje u okviru Kancelarije premijera i obavlja svoje funkcije i odgovornosti definisane Zakonom br. 2004/2 o ravnopravnosti polova (Službeni list br 14, 01. jula 2007.) I relevantnim Uredbom za organizaciju Agencije za ravnopravnost polova.

2. KRP obavlja i druge poslove i odgovornosti utvrdene važecim zakonom kao i dužnostima utvrdenim od strane premijera.