05.11.2020

Izjava Vlade Republike Kosovo/

Priština, 5. novembar 2020.

Vlada Republike Kosovo ocenjuje da u novoj situaciji koja je nastala nakon ostavke predsednika Republike, g. Hashim Thaçi, ustav i važeći zakoni garantuju jasnu tranziciju vršenja dužnosti, bez stvaranja institucionalnog vakuma.

Tokom ove faze, Vlada Republike Kosovo će marljivo ispunjavati svoje ustavne obaveze i odgovornosti, i sarađivaće sa svim domaćim i međunarodnim činiocima.

Vlada Republike Kosovo očekuje od svih da nastave da pokazuju visoku demokratsku kulturu.