24.11.2021

Formiraju se radne grupe za Listu prioritetnih infrastrukturnih projekata (LPP) i usvaja se sprovođenje Nacionalnog okvira za strateško upravljanje i planiranje

 

Priština, 24.novembra 2021.

Pod predsedavanjem premijera Republike Kosovo, Albin Kurti, održan je sastanak Komisije za strateško planiranje na kome je raspravljano i usvojena odluka o formiranju Sektorskih radnih grupa za životnu sredinu i energetiku za izbor projekata koji će biti uključeni u okviru Liste prioritetnih infrastrukturnih projekata (LPP).

Evropska unija pruža IPA fondove svim zemljama u regionu za period 2021-2027. Poznata kao IPA III, čija je ukupna vrednost preko 14 milijardi evra. Od toga će 9 milijardi evra biti kombinovano sa 20 milijardi evra za kreditiranje za finansiranje infrastrukturnih projekata kako bi se podržalo sprovođenje Plana EU-a za ekonomiju i ulaganja na Zapadnom Balkanu. EU nije odredila fiksne iznose ni za jednu zemlju, ali je tražila od nas da apliciramo, a sredstva će biti dodeljena na osnovu takmičenja svih zemalja jedne sa drugom.

Kao druga tačka dnevnog reda, razmatrano je i ponovo potvrđeno sprovođenje Nacionalnog okvira za strateško upravljanje i planiranje. Cilj Okvira je da uspostavi disciplinu o tome kako se vrši planiranje i kako mehanizmi upravljanja osiguravaju da ono što je planirano primi oblik sprovođenja i da će isti se pratiti i izveštavati. Ovo će zahtevati jačanje odgovornosti kroz praksu prikupljanja podataka koja omogućava izveštavanje u odnosu na ciljeve kako bi se podaci pretvorili u upotrebljive informacije na nivou vlade. Takođe bi trebalo obezbediti vezu sa procesom budžetiranja kako bi se osiguralo da budžet prati dnevni red politika.

Premijer Republike Kosovo, Albin Kurti, zaključio je sastanak istakavši da karakter planiranja pokazuje karakter upravljanja. Zbog toga moramo se posvetiti podršci procesu kreiranjem i integracijom informacionih sistema za planiranje i budžetiranje kako bi prikupljanje i prezentacija informacija bila laka i transparentna.