12.05.2022

77. sednica Vlade

Priština, 12. maj 2022

Vlada Republike Kosovo je održala elektronski sastanak na kome je načelno odobrila Inicijativu za članstvo Republike Kosovo u međunarodnoj organizaciji „Savet Evrope – Council of Europe“.

Savet Evrope je najstarija međuvladina organizacija u Evropi čija je osnovna svrha da obezbedi saradnju i jedinstvo među svojim članicama u oblasti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. Ljudska prava i osnovne slobode su zagarantovane Ustavom Republike Kosovo, koji uključuje konvencije Saveta Evrope, uključujući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i elementarne slobode i njene protokole.

Danas usvojenom odlukom obavezuje se Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore da sve procedure za članstvo sprovodi na osnovu važećeg zakonodavstva.