25.12.2021

51. sednica Vlade

 

Priština, 24. decembar 2021.

Vlada Republike Kosovo, u elektronskoj formi, danas je održala svoju 51. sednicu.

Usvojeno je osnivanje Tehničke komisije va vanredne situacije u okviru Ministarstva ekonomije, radi identifikacije i podnošenja preporuka ministarki ekonomije. Ovaj Komitet identifikuje i preporučuje sprovođenje mera za tretiranje negativnih efekata zbog nastalih okolnosti.

Kao odraz značajnog povećanja potrošnje električne energije u zemlji, nedovoljnosti domaće proizvodnje da pokrije potrošnju i globalne energetske krize koja je dovela do enormnog povećanja cena električne energije na međunarodnim berzama, elektroenergetski sistem Kosova se trenutno suočava sa izrazitim poteškoćama.

Poteškoće u snabdevanju električnom energijom posebno su nastale tokom decembra 2021. godine zbog nastalih havarija na agregatima termocentrale „Kosovo B“ i istovremeno značajnog povećanja potrošnje električne energije.

U cilju očuvanja integriteta sistema i doprinosa balansiranju elektroenergetskog sistema Kosovova i Evrope, Vlada je ovlašćena da Zakonom o energetici, član 25, proglasi hitne mere u snabdevanju električnom energijom, u slučaju da to preporuči Tehnički komitet za vanredne situacije.

U skladu sa tim, mogu se predlagati vanredne mere u maksimalnom trajanju do šezdeset (60) dana od stupanja na snagu ove odluke.

Skupština Republike Kosovo treba da razmotri ovu odluku radi njenog usvajanja, u roku od sedam (7) dana od prijema ove iste od Vlade.