17.12.2021

49. sednica Vlade

Priština, 17. decembar 2021

Vlada Republike Kosovo, u elektronskoj formi, danas je održala 49. sednicu na kojoj su usvojene dve odluke.

Prva odluka koju je vladin kabinet odobrio na današnjoj sednici je izmena i dopuna odluke Vlade kojom se paketu za ekonomski oporavak dodaje mera 3.7 – Podrška u prevazilaženju energetske krize, koja će biti iskorišćena za subvencionisanje uvoza električne energije.

Druga odluka je odobrena nakon razmatranja zahteva Ministarstva finansija, rada i transfera za dodelu budžetskih sredstava za realizaciju mere 3.7, odobrenog prethodnom odlukom.
Vlada je izdvojila budžetska sredstva u iznosu od dvadeset miliona evra (20.000.000,00 €), za sprovođenje mere podrške prevazilaženju energetske krize. Izdvojena sredstva se uzimaju iz Programa ekonomskog oporavka, potprograma „Program ekonomskog oporavka“ u kategoriji troškova„Subvencije i transferi“.Ova sredstva se prenose Ministarstvu privrede, u kategoriji toškova „Subvencije i transferi“, u potprogramu „Jedinica za politiku i praćenje javnih preduzeća“.

Ministarstvo ekonomije će ova sredstva preneti Javnom preduzeću KEK Sh.A. a korišćenje ovih sredstava biće utvrđeno u sporazumu koji će biti zaključen između Ministarstva ekonomije i Kosovske energetske korporacije.