24.11.2021

45. sednica Vlade

Priština, 24. novembar 2021.

Vlada Republike Kosovo održala je 45. sednicu na kojoj je usvojila 23. nacrta zakona i druge odluke.

Odluka o dopuni i izmeni Zakonodavnog Programa za 2021. godinu, prvi je dokument koji je Vlada na današnjoj sednici usvojila. Izmenom i dopunom Zakonodavnog programa za 2021. godinu biće dodat i Nacrt zakona o podsticaju i zaštiti investicija, koji će Vlada usvojiti do kraja ove godine. Iz programa su povućeni Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o strateškim investicijima u Republici Kosovo i Nacrt zakona o dopuni i izmeni Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Na predlog Ministarstva odbrane, usvojen je Nacrt zakona o ratifikaciji razmene diplomatskih nota u vezi sa pruženom pomoći u vidu grantova prema aktu o inostranoj pomoći iz 1961. godine i aktima o kontroli prodaje oružja između Republike Kosovo i Sjedinjenih Američkih Država.

Na ovom sastanku Vlada je usvojila tri nacrta zakona koje je predložilo Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine:
– Nacrt zakona o trgovinskim markama kojim se reguliše pravo industrijske svojine;
– Nacrt zakona o zaštiti trgovačkih tajni kojim se reguliše i drugi deo sfere industrijske svojine; i
– Nacrt zakona o turizmu koji utvrđuje principe, standarde i osnovna pravila za razvoj i promociju održivog turizma u Republici Kosovo.
Takođe, usvojeno je 19. nacrta zakona koja je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja. Cilj ovih nacrta zakona je usaglašavanje odredaba ovih zakona sa Zakonom o prekršajima i ima za cilj puno sprovođenje prekršajnih sankcija u poljoprivredim institucijama. U tu svrhu, ovi nacrti zakona su usvojeni za izmene i dopune:
1. Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti bilja;
2. Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o proizvodnji, sakupljanju, preradi i trgovini duvanom;
3. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o organskoj poljoprivredi;
4. Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona Kosova o semenu;
5. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o ribarstvu i akvakulturi;
6. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o registraciji poljoprivrede;
7. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o vinu;
8. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o pčelarstvu;
9. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o lovu;
10. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o sadnom materijalu;
11. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zemljoradničkim zadrugama;
12. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o obogaćivanju brašna;
13. Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o staranju prema životinjama;
14. Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o veštačkim đubrivima;
15. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju zemljišta;
16. Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o navodnjavanju poljoprivrednog zemljišta;
17. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o veterinarstvu;
18. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednoj inspekciji;
19. Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o proizvodima za zaštitu bilja.
Kabinet Vlade je na današnjoj sednici usvojio Koncept dokument o zaštiti potrošača. Koncept dokument tretira tri opcije: 1) Opciju bez promena; 2) Opciju poboljšanja sprovođenja i izvršenja 3) Opciju dopune i izmene Zakona o zaštiti potrošača. Treću opciju preporučuje Grupa za izradu ovog koncept dokumenta koja preporučuje izradu novog zakona u cilju poboljšanja propusta i problema nesprovođenja starog zakona.

Vladin kabinet je doneo odluku o usvajanju zahteva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja za dodelu finansijskih sredstava u iznosu od 1.688.607,48 evra (milion šeststo osamdeset osam hiljada šest stotina sedam evra i četrdeset osam centi) za naknadu prirodne štete u poljoprivredi u opštinama: Kačanik, Klina, Junik, Priština, Leposavić, Peć, Zvečan, Ranilug, Vitina, Štimlje, Klokot, Prizren, Uroševac, Orahovac, Obilić, Vučitrn, Lipljan, Suva Reka, Mamuša, Gnjilane, Podujevo, Mitrovica, Kosovo Polje, Kamenica, Đakovica, Skenederaj, Glogovac, Gračanica i Zubin Potok. Ovo je druga odluka Vlade o šteti od prirodnih nepogoda. Vlada je do sada izdvojila 3 miliona evra za štetu u poljoprivredi izazvanu prirodnim nepogodama.

Vlada Republike Kosovo je na današnjoj sednici usvojila tri odluke kojima je usvojila inicijative Ministarstva finansija, rada i transfera za zaključivanje međunarodnih sporazuma:
1. Inicijativa za pregovore o Sporazumu za učešće Kosova u Programu „Fiscalis“ za period 2021-2027, između Republike Kosovo i Evropske unije. Ovim Programom reguliše se saradnja između poreskih administracija zemalja članica, kandidata i zemalja koje teže članstvu u Evropskoj uniji.
2. Inicijativa za zaključivanje Sporazuma za učešće Kosova u Carinskom programu za period 2021-2027. između Republike Kosovo i Evropske unije. Ovim Programom reguliše se saradnja carinskih službi zemalja članica, kandidata i zemalja koje teže članstvu u Evropskoj uniji.
3. Inicijativa za pregovore o amandmanu br. C41836/1634/64356a1 o produženju sporazuma o garanciji C41836/1634/64356 o originalnom sprazumu o garanciji C34858rev2/1634/8123 za „Kosovo: Projekat regionalnih puteva – podrška jedinici za sprovođenje projekta – nastavak“ sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Amandmanom će biti obezbeđen grant od 150 hiljada evra za pokrivanje troškova za funkcionalizaciju jedinice za sprovođenje projekata.
Na današnjoj sednici, Vlada je ukinula odluku o produženju mandata Glavnog inspektora Tržišne inspekcije, g. Lulzim Syla. G-din Lulzim Sila je bio imenovan na poziciju glavnog inspektora tržišne inspekcije 25.06.2014. godine na period od tri godine. Gotovo godinu dana po isteku mandata, 23.03.2018.godine, on je imenovan na ovu funkciju u drugom mandatu na tri godine. Uoči završetka drugog mandata, g. Lulzim Syla je produžen mandat za još četiri godine dana 26.02.2021. Ova odluka je doneta nakon stupanja na snagu Zakona o javnim službenicima, kojim je ukinut Zakon o civilnoj službi, prema kojem je g. Lulzim Sila imenovan na ovu poziciju.

Dalje, Kabinet Vlade je informisan o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za period jul-septembar 2021. godine. Ovo je prvi Izveštaj sa podacima svake institucije putem onlajn platforme za praćenje i izveštavanje o evropskim integracijama. Izveštaj sadrži četiri poglavlja i podeljen je na dva dela: deo o Programu u celini i poseban deo za svaki blok.

Nalazi Izveštaja pokazuju da je u trećem tromesečju 2021. godine Program sproveden na nivou od 43,75%, u potpunosti je sprovedeno 28 od 64 mera planiranih za ovo tromesečje, dok 56,27%, što znači da još 36. mera nije sprovedeno. Do kraja trećeg tromesečja, Program je u celini realizovan po stopi od 19,59%, sprovedeno je 48 od 245 planiranih mera, dok je 80,41% (204 mera) u toku sprovođenja. Od ovih 48. sprovedenih mera, 20 mera je sprovedeno pre predviđenih rokova.

Kabinet Vlade je takođe informisan o izveštaju o sprovođenju Akcionog plana za sprovođenje druge faze političkih prioriteta dogovorenih između Evropske unije i Republike Kosovo – Agenda za evropsku reformu (PV ERA II) tokom perioda jul-septembar 2021.

Nalazi izveštaja pokazuju da su u periodu jul-septembar 2021. svi prioriteti u toku sprovođenja. S druge strane, na nivou pokazatelja, stopa sprovođenja je 39,02%, jer je 16 od 41 indikatora planiranih za sprovođenje u ovom periodu u potpunosti sprovedeno, dok je 25 (60,98%) u toku sprovođenja.

Vlada Republike Kosovo je takođe usvojila inicijativu za pregovore o međunarodnom sporazumu koju je predložilo Ministarstvo finansija, rada i transfera. Sporazumom sa Kfw iz Nemačke biće obezbeđen kredit u vrednosti od 25,5 miliona evra. Ovaj kredit će KOST koristiti za finansiranje u energetskom sektoru.

Na kraju sastanka, usvojena je odluka da se predsednici Kosova uputi preporuka za davanje ovlašćenja ministru finansija, rada i transfera za potpisivanje sporazuma između Republike Kosovo i Republike Albanije o društveno osiguranju, što se očekuje da će se potpisati na narednoj zajedničkoj sednici Vlade Republike Kosovo i Saveta ministara Republike Albanije.