Zyra e Kryeministrit

Projektaktet

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Sistemin Qendror të Evidencës Penale të Kosovës

PROJEKTLIGJI-PER-SISTEMIN-QENDROR-TE-EVIDENCES-PENALE-TE-KOSOVES...

15 Nëntor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Zhvillim Rajonal të Balancuar

PROJEKTLIGJI-PER-ZHVILLIM-RAJONAL-TE-BALANCUAR...

28 Tetor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Ekspertët Gjyqësor

PROJEKTLIGJI-PER-EKSPERTET-GJYQESOR...

27 Tetor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Kodit Nr. 06/L-074 Penal i Republikës Së Kosovës

Projektligji-per-ndryshim-plotesimin-e-Kodit-Penale-te-Republikes-se-Kosoves...

18 Tetor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje

Projektligji-per-ndryshimin-dhe-plotesimine-ligjit-per-trajtimin-e-ndert…...

18 Tetor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Kodit Nr. 08/L 032 të Procedurës Penale

Projektligji-per-ndryshimin-dhe-plotesimin-e-Kodit-te-Procedures-Penale...

18 Tetor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligj për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis

Projektligji-per-Vleresimin-e-Ndikimit-ne-Mjedis-...

4 Tetor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L -048 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës

PROJEKTLIGJI-PER-PLOTESIMIN-DHE-NDRYSHIMIN-E-LIGJIT-NR.-06L-048-PER-KESHILLIN-E-PAVARUR-MBIKEQYRES-PER-SHERBIMIN-CIVIL-TE-KOSOVES...

4 Tetor, 2022

Lexo më shumë

×