Zyra e Kryeministrit

Projektaktet

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Gjykatën Administrative

Projektligji-per-Gjykaten-Administrative-versioni-final...

15 Shkurt, 2024

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

Projektligji për Komisionin e Pavarur të Mediave

PROJEKTLIGJ-PER-KOMISIONIN-E-PAVARUR-TE-MEDIAVE...

9 Janar, 2024

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

PROJEKTLIGJI PËR FATURAT E KULTURAVE BUJQËSORE DHE FLETËMAGAZINAVE

PROJEKT-LIGJI-PER-FATURAT-E-KULTURAVE-BUJQESORE-DHE-FLETEMAGAZIN..-...

3 Janar, 2024

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

PROJETLIGJ PËR STATUSIN, QËNDRIMIN E PËRKOHSHËM DHE KALIMIN TRANSIT TË FORCAVE TË HUAJA TË ARMATOSURA NË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Projektligj-per-statusin-qendrimin-e-perkohshem-dhe-kalimin-transit-te-forcave-te-huaja-te-armatosura-ne-Republiken-e-Kosoves...

3 Janar, 2024

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

PROJEKTLIGJI PËR SHTETËSINË E KOSOVËS

PROJEKTLIGJI-PER-SHTETESINE-E-KOSOVES...

3 Janar, 2024

Lexo më shumë

DokumenteProjektaktet

PROJEKTLIGJI PËR KËSHILLIN E SIGURISË TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

PROJEKTLIGJI-PER-KESHILLIN-E-SIGURISE-TE-REPUBLIKES-SE-KOSOVES1...

3 Janar, 2024

Lexo më shumë

×