Zyra e Kryeministrit

Ministria e Drejtësisë

DokumenteKoncept dokumentetMinistria e Drejtësisë

Koncept Dokumenti për Fondin e Konfiskimit

12-Koncept-Dokumenti-per-themelimin-e-Fondit-te-Konfiskimit...

13 Janar, 2023

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentetMinistria e Drejtësisë

Koncept Dokumenti për Fushën e Falimentimit

11-Koncept-Dokumenti-per-Fushen-e-Falimentimit...

13 Janar, 2023

Lexo më shumë

DokumenteDokumentet StrategjikeMinistria e Drejtësisë

Strategjia Kombëtare për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Dhuna ndaj Grave 2022 – 2026 14.03.2022

ALB-Strategjia-Kombëtare-për-Mbrojtje-nga-Dhuna-në-Familje-dhe-Dhuna-ndaj-Grave-2022-–-2026...

14 Mars, 2022

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentetMinistria e Drejtësisë

Concept Paper on the Development of The Vetting Process to the Justice System 22.10.2021

Concept-Document-on-the-development-of-the-vetting-process-in-the-justic…...

22 Tetor, 2021

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentetMinistria e Drejtësisë

KONCEPT DOKUMENTI PЁR ÇЁSHTJEN E PASURISЁ SЁ FITUAR NЁ MЁNYRЁ TЁ PAJUSTIFIKUESHME 13.04.2021

Koncept-Dokumenti-per-Ceshtjen-e-Pasurise-se-fituar-ne-menyre-te-Pajusti…-converted-1...

13 Prill, 2021

Lexo më shumë

×