Zyra e Kryeministrit

Koncept dokumentet

DokumenteKoncept dokumentetMinistria e Drejtësisë

Koncept Dokumenti për Fondin e Konfiskimit

12-Koncept-Dokumenti-per-themelimin-e-Fondit-te-Konfiskimit...

13 Janar, 2023

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentetMinistria e Drejtësisë

Koncept Dokumenti për Fushën e Falimentimit

11-Koncept-Dokumenti-per-Fushen-e-Falimentimit...

13 Janar, 2023

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentetMinistria e Ekonomisë

Koncept Dokumenti për Rishikimin e Ligjeve në Sektorin e Energjisë

Koncept-Dokumentit-per-Rishikimin-e-Ligjeve-ne-Sektorin-e-Energjise-ne-G…...

29 Dhjetor, 2022

Lexo më shumë

×