Zyra e Kryeministrit

Koncept dokumentet

DokumenteKoncept dokumentet

Koncept dokumenti për farërat

KONCEPT-DOKUMENTI-PER-FARERAT-compressed...

26 Shkurt, 2024

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentet

Koncept Dokumenti për Peshkatari dhe Akuakulturë

KONCEPT-DOKUMENTI-PER-PESHKATARI-DHE-AKUAKULTURE...

26 Janar, 2024

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentet

Lista e Koncept Dokumenteve 2024

Lista-e-Koncept-Dokumenteve-2024-date-24-janar-2024-9(2)....

25 Janar, 2024

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentet

Koncept Dokument për vendbanim dhe Vendqëndrim

Koncept-dokumenti-per-vendbanim-dhe-vendqendrim-shqip...

28 Dhjetor, 2023

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentet

Koncept Dokumenti në Fushën e Hekurudhave

Koncept-Dokumenti-ne-Fushen-e-Hekurudhave...

29 Nëntor, 2023

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentet

Koncept Dokumenti për Fushën e Mbrojtjes së Mjedisit

Koncept-Dokumenti-per-Fushen-e-Mbrojtjes-se-Mjedisit...

31 Tetor, 2023

Lexo më shumë

DokumenteKoncept dokumentet

Koncept Dokument për Fushën e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

Koncept-Dokumenti-per-fushen-e-sherbimeve-te-navigacionit-ajror...

15 Shtator, 2023

Lexo më shumë

×