Zyra e Kryeministrit

Dokumentet Strategjike

DokumenteDokumentet Strategjike

Strategjia e Arsimit 2022-2026 Plani i Veprimit

04-Plani-i-Veprimit-te-Strategjise-per-Arsim-2022-2026-ALB-WEB-1...

25 Janar, 2023

Lexo më shumë

DokumenteDokumentet Strategjike

Strategjia e Arsimit 2022-2026

Strategja-e-Arsimit-2022-2026-Alb-Web...

25 Janar, 2023

Lexo më shumë

DokumenteDokumentet Strategjike

Plani i Veprimit 2022-2024 i SRAP 2022-2027

PLANI-I-VEPRIMIT-2022-2024-I-SRAP-2022-2027...

25 Janar, 2023

Lexo më shumë

DokumenteDokumentet Strategjike

Strategjia e Reformës së Administratës Publike 2022-2027

STRATEGJIA-E-REFORMES-SE-ADMINISTRATES-PUBLIKE-2022-2027...

25 Janar, 2023

Lexo më shumë

DokumenteDokumentet Strategjike

Strategjia e Sigurisë e Kosovës 2022 – 2027

1-Strategjia-e-Sigurise-e-Kosoves-ALB...

26 Tetor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteDokumentet StrategjikeTë Përgjithshme

Programi për Parandalimin dhe Zvogëlimin e Barrës Administrative 2022-2027

ZPS-shtator2022-PPZBA-2022-2027-dhe-PV-2022-2027-Shtojca-1-6-FINAL-ALB...

15 Shtator, 2022

Lexo më shumë

×