Zyra e Kryeministrit

Dokumentet Strategjike

DokumenteDokumentet Strategjike

Strategjia Nacionale për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar në Republikën e Kosovës

STRATEGJIA-NACIONALE-PER-TE-DREJTAT-E-PERSONAVE-ME-AFTESI-TE-KUFIZUAR-2013-2023...

29 Shkurt, 2024

Lexo më shumë

DokumenteDokumentet Strategjike

Lista e Dokumenteve Strategjike Valide

Lista-e-dokumenteve-strategjike-valide-13-qershor-23...

13 Qershor, 2023

Lexo më shumë

DokumenteDokumentet Strategjike

Raporti i dytë mbi zbatimin e Strategjisë së Migrimit 2021-2025

Raporti-i-dyte-mbi-zbatimin-e-Strategjise-se-Migrimit-2021-2025...

8 Qershor, 2023

Lexo më shumë

DokumenteDokumentet Strategjike

Strategjia e Transportit Multimodal 2023 – 2030

STRATEGJIA-E-TRANSPORTIT-MULTIMODAL-2030...

17 Maj, 2023

Lexo më shumë

×