Zyra e Kryeministrit

Vendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 92-të Qeverisë

Vendimet-e-Mbledhjes-se-92-te-te-Qeverise-(1)...

10 Gusht, 2022

Lexo më shumë

Vendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendim i mbledhjes së 91-të i Qeverisë

Vendim-i-mbledhjes-se-91-te-i-Qeverise...

31 Korrik, 2022

Lexo më shumë

Vendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 90-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-90-te-te-Qeverise...

27 Korrik, 2022

Lexo më shumë

Vendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 89-të të Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 89-të të Qeverisë...

20 Korrik, 2022

Lexo më shumë

Vendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 88-të të Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 88-të të Qeverisë...

15 Korrik, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbleshjes së 85-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-85-te-te-Qeverise-1...

29 Qershor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 84-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-84-te-te-Qeverise...

23 Qershor, 2022

Lexo më shumë

DokumenteVendimet e Mbledhjes së Qeverisë

Vendimet e mbledhjes së 83-të të Qeverisë

Vendimet-e-mbledhjes-se-83-te-te-Qeverise...

17 Qershor, 2022

Lexo më shumë

×