Zyra e Kryeministrit

Projektaktet

Projektaktet

Projektligji për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve

Projektligji-per-Sigurine-e-Pergjithshme-te-Produkteve-eshte-miratuar-ne…...

16 Shtator, 2022

Lexo më shumë

Projektaktet

Projektligji për Tubime Publike

PROJEKTLIGJI-PER-TUBIME-PUBLIKE...

16 Shtator, 2022

Lexo më shumë

Projektaktet

Projektligji për Sigurinë Kibernetike

PROJEKTLIGJI-PER-SIGURINE-KIBERNETIKE...

16 Shtator, 2022

Lexo më shumë

Projektaktet

Projektligji për Prokurorinë Speciale

PROJEKTLIGJI-PER-PROKURORINE-SPECIALE...

16 Shtator, 2022

Lexo më shumë

Projektaktet

Projektligji pёr Prokurorin e Shtetit

PROJEKTLIGJI-PER-PROKURORIN-E-SHTETIT...

16 Shtator, 2022

Lexo më shumë

Projektaktet

Projektligji për Mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar

PROJEKTLIGJI-PER-MBROJTJEN-E-INFORMACIONIT-TE-KLASIFIKUAR...

16 Shtator, 2022

Lexo më shumë

Projektaktet

Projektligji për Institutin e Krimeve të Kryera Gjatë Luftës në Kosovë

PROJEKTLIGJI-PER-INSTITUTIN-E-KRIMEVE-TE-KRYERA-GJATE-LUFTES-NE-KOSOVE...

16 Shtator, 2022

Lexo më shumë

×