Zyra e Kryeministrit

Konkurse, njoftime dhe shpallje

DokumenteKonkurse, njoftime dhe shpallje

Aplikacion për projekt/program

Formulari-i-Aplikacionit-per-projekt...

6 Korrik, 2022

Lexo më shumë

DokumenteKonkurse, njoftime dhe shpallje

Udhëzimet për Aplikantët

Udhëzimet-e-thirrjes-per-OJQ...

6 Korrik, 2022

Lexo më shumë

DokumenteKonkurse, njoftime dhe shpallje

Deklarata e Partneritetit

Formular-i-deklarates-se-partneritetit...

6 Korrik, 2022

Lexo më shumë

DokumenteKonkurse, njoftime dhe shpallje

Deklaratë mbi financimin e dyfishtë

Forma-e-deklarates-per-financimin-e-dyfishte...

6 Korrik, 2022

Lexo më shumë

DokumenteKonkurse, njoftime dhe shpallje

Formular i aplikacionit për biznese

Formular-i-aplikacionit-per-biznese...

6 Korrik, 2022

Lexo më shumë

×