Zyra e Kryeministrit

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Njoftim për shtyrjen e afatit për aplikim

Njoftim-per-shtyrje-te-afatit-per-aplikim-per-ekspert-te-jashtem-05.08.2022...

5 Gusht, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Lista preliminare e OJQ-ve dhe Mediave

Lista-preliminare-finale-shqip-dhe-srb...

1 Gusht, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Aplikacioni për punë praktike

Aplikacioni-per-pune-praktike...

26 Korrik, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Programi i praktikës në Zyrën për Çështje të Komuniteteve

Programi i praktikës në Zyrën për Çështje të Komuniteteve...

26 Korrik, 2022

Lexo më shumë

Konkurse, njoftime dhe shpallje

Vazhdimi i thirrjes publike për financim të aktiviteteve që kanë për qëllim ngritjen e nivelit të punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë

Vazhdimi i thirrjes publike për financim të aktiviteteve që kanë për qëllim ngritjen e nivelit të punësimit të pjesëtarëve të...

25 Korrik, 2022

Lexo më shumë

×