Zyra e Kryeministrit

Dokumentet Strategjike

DokumenteDokumentet StrategjikeMinistria e Drejtësisë

Strategjia Kombëtare për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Dhuna ndaj Grave 2022 – 2026 14.03.2022

ALB-Strategjia-Kombëtare-për-Mbrojtje-nga-Dhuna-në-Familje-dhe-Dhuna-ndaj-Grave-2022-–-2026...

14 Mars, 2022

Lexo më shumë

×