Zyra e Kryeministrit

Udhëzimet Administrative

Udhëzimet Administrative

Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. 06/2022 për Themelimin dhe Funksionimin e Ekipit për të Drejtat e Fëmijës

UDHEZIM-ADMINISTRATIV-(QRK)-NR.-062022-PER-THEMELIMIN-DHE-FUNKSIONIMIN-E-EKIPIT-PER-TE-DREJTAT-E-FEMIJES....

16 Gusht, 2022

Lexo më shumë

Udhëzimet Administrative

Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. 05/2022 për Komisionin e Ankesave për të Huajt

UDHEZIM-ADMINISTRATIV-(QRK)-NR.-052022-PER-KOMISIONIN-E-ANKESAVE-PER-TE-…...

1 Gusht, 2022

Lexo më shumë

DokumenteUdhëzimet Administrative

Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. 10/2021 për Cilësinë e Ujit të Destinuar për Konsum Njerëzor 14.12.2021

Udhezimi-Administrativ-QRK-nr.-102021-per-Cilesine-e-Ujit-te-Destinuar-per-Konsum-Njerezor....

14 Dhjetor, 2021

Lexo më shumë

×