Zyra e Kryeministrit

Rregulloret

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr. 02/2022 për Koordinimin Ndërmjet Institucioneve të Republikës së Kosovës për Deminim Humanitar

Rregullore-QRK-nr.-02-2022-per-Koordinimin-Ndermjet-Institucioneve-te-Republikes-se-Kosoves-per-Deminim-Humanitar (1)...

28 Qershor, 2022

Lexo më shumë

Aktet nenligjore te miratuara nga QeveriaDokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr.06/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (QRK) Nr. 10/2019 për Shqyrtimin Administrativ të Akteve të Komunave 25.10.2021

RREGULLORE-QRK-NR.-06.2021-PER-NDRYSHIMIN-DHE-PLOTESIMIN-E-RREGULLORES-QRK-NR.10.2019-PER-SHQYRTIMIN-ADMINISTRATIV-TE-AKTEVE-TE-KOMUNAVE....

25 Tetor, 2021

Lexo më shumë

DokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) – Nr. 03/2021 për Përcaktimin e Procedurës për Pranimin dhe Trajtimin e Rasteve të Sinjalizimit 06.05.2021

RREGULLORE-QRK-NR-03-2021PER-PERCAKTIMIN-E-PROCEDURES-PER-PRANIMIN-DHE-TRAJTIMIN-E-RASTEVE-TE-SINJALIZIMIT...

6 Maj, 2021

Lexo më shumë

×