Zyra e Kryeministrit

Strategjia dhe Plani Kombëtar për Zhvillim 2030

15 Mars, 2023

SKZHP-2030-dokumenti-i-dizajnuar

Last modified: 29 Nëntor, 2023

Comments are closed.

×