Zyra e Kryeministrit

Rregullore (QRK) Nr. 04/2024 për Orarin e Punës, Pushimet dhe Vijueshmërinë e Zyrtarëve Publikë

28 Shkurt, 2024

RREGULLORE-(QRK)-NR-04-2024-

Last modified: 1 Mars, 2024

Comments are closed.

×