Zyra e Kryeministrit

Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare Ndërmjet Kosovës nga njëra anë dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër për Pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Bashkimit “Programi i Tregut Të Vetëm”

15 Shtator, 2023

×