Zyra e Kryeministrit

Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-034 për Mbrojtjen e Konsumatorit

27 Tetor, 2022

Projektligji-per-mbrojtjen-e-konsumatorit

Last modified: 22 Nëntor, 2022

Comments are closed.

×