Zyra e Kryeministrit

N J O F T I M për shtyrjen e afatit për aplikim – Një (1) anëtar të OSHP-s dhe Dy (2) anëtar të Autoritetit të Komisionit të Konkurrencës

10 Mars, 2023

1.Final-Shtyrja-e-afatit-te-aplikimit

Last modified: 10 Mars, 2023

Comments are closed.

×