Zyra e Kryeministrit

Aktet nenligjore te miratuara nga Qeveria

Aktet nenligjore te miratuara nga QeveriaDokumenteRregulloret

Rregullore (QRK) Nr.06/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (QRK) Nr. 10/2019 për Shqyrtimin Administrativ të Akteve të Komunave 25.10.2021

RREGULLORE-QRK-NR.-06.2021-PER-NDRYSHIMIN-DHE-PLOTESIMIN-E-RREGULLORES-QRK-NR.10.2019-PER-SHQYRTIMIN-ADMINISTRATIV-TE-AKTEVE-TE-KOMUNAVE....

25 Tetor, 2021

Lexo më shumë

×